Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Јавна расправа

На основу члана 152. Пословника Скупштине Града Добој („Службени гласник Града Добој“, број: 1/17) заказује се,

ЈАВНА РАСПРАВА

Која ће се одржати дана 15.03.2023. године у просторијама Привредне коморе Добој у 12:00 часова.

За јавну расправу предлаже се следећи

ДНЕВНИ РЕД:

  1. Разматрање нацрта Плана активности рјешавања проблематике избјеглог, расељеног становништва и повратника за 2023. годину,
  2. Разматрање нацрта Плана утрошка средстава остварених од концесионих накнада у 2023. години,
  3. Разматрање нацрта програма одржавања, санације и реконструкције водопривредних објекатаи водотокова у 2023. години,
  4. Разматрање нацрта Програма одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева за 2023. годину,
  5. Разматрање нацрта Програма коришћења средстава од посебних накнада за шуме у 2023. години,  
  6. Разматрање нацрта Програма коришћења средстава од накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе на подручју Града Добоја за 2023. годину,
  7. Разматрање нацрта Програма коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње на подручју Града Добоја за 2023. годину.

Материјал за јавну расправу, можете преузети о в д ј е.