Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Обавјештење о организовању, провођенју и праћењу јавне расправе

У складу са чланом   31. Закона о буџетском систему („Службени гласник Рeпублике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), Градоначелник издаје:

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

о организовању, провођењу и праћењу јавне расправе на тему:

  1. Нацрт Одлуке о усвајању II ребаланса буџета Града Добој за 2022. годину;
  2. Нацрт Одлуке о извршењу II ребаланса буџета Града Добој за 2022. годину
  3. Разматрање нацрта Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју града Добој за 2023. годину.
  4. Разматрање нацрта Одлуке о буџету Града Добој за 2023. годину.
  5. Разматрање нацрта Одлуке о извршењу буџета Града Добој за 2023. годину.

Јавна расправа одржаће се у просторијама Подручне привредне коморе Добој, улица Српских Соколова 1, дана 24.11.2022. године, са почетком у 10,00 часова за одјељења градске управе и кориснике буџета који се финансирају из буџета на основу закона и остале буџетске кориснике и за представнике мјесних заједница.

Документе можете да преузмете овдје: