Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ЈАВНИ ПОЗИВ: ПОДСТИЦАЈИ ПРИВРЕДНОМ СЕКТОРУ

ЈАВНИ ПОЗИВ: ПОДСТИЦАЈИ ПРИВРЕДНОМ СЕКТОРУ У ГРАДУ ДОБОЈУ У СВРХУ ЈАЧАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ, ПОВЕЋАЊА ПРОИЗВОДЊЕ И ОЧУВАЊА РАДНИХ МЈЕСТА

Пројекат „Подстицаји привредном сектору у Граду Добоју у сврху јачања конкурентности, повећања производње и очувања радних мјеста“ реализује Град Добој у оквиру Пројекта еколошког и економског управљања (МEG), који подржава и финансира Влада Швајцарске, а спроводи Развојни програм Уједињених нација у Босни и Херцеговини (UNDP БиХ).

Укупана вриједност подстицајних средстава износи 160.000,00 КМ. Средства подстицаја су намијењена самосталним предузетничким радњама регистрованим на подручју Града Добоја, које се баве производњом, прерадом, трговином и пружањем услуга, чији рад је усљед пандемије COVID 19 био забрањен у потпуности или у дијелу периода од 16.03. до 31.05.2020. године, самосталним предузетничким радњама које у вријеме пандемије ефективно нису могле пословати због природе дјелатности и привредним субјектима (самосталне предузетничке радње и предузећа) који послују у складу са Законом о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида.

Подстицајна средства могу се користити за набавку НОВИХ производних машина, алата и припадајуће опреме, репроматеријала за производњу, прераду или обављање услуга, набавку софтвера, израду промотивног материјала и софтверских рјешења у сврху унапређења производње, продаје робе и/или услуга и он-лине продају, савјетодавне услуге за претходне ставке, набавку средстава за личну заштиту радника у радном процесу, средстава за личну хигијену запослених, хигијену радног простора, набавку средстава за дезинфекцију простора и дезинфекцију средстава за рад.

Јавни позив, Смјернице за подносиоце захтјева и потребне обрасце можете преузети овдје: