Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Коначна ранг листа у пројекту „Подршка руралном становништву у генерисању прихода на територији града Добојa“

На основу члана 82. став 3 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број: 97/16 и 36/19), члан 77. Статута Града Добој (“Службени гласник Града Добој“ број: 1/17), Уговора о додјели средстава у склопу Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској 2018/2019 закључен између Фонда за развој и запошљавање Републике Српске а.д. Бања Лука и Града Добој и Одлуке о поступку и критеријумима за избор корисника пројекта „Подршка руралном становништву у генерисању прихода на територији града Добојa“ број: 02-022-2212/19 од 05.11. 2019. године, градоначелник, доноси:

Одлуку о усвајању коначне ранг листе за додјелу 20 пластеника, садног материјала и репроматеријала у пројекту „Подршка руралном становништву у генерисању прихода на територији града Добојa“

Члан 1.

Усваја се Коначна ранг листа по расписаном Јавном позиву број: 02-022-2221/19 од 05.11.2019. године за додјелу 20 пластеника, садног материјала и репроматеријала у пројекту „Подршка руралном становништву у генерисању прихода на територији града Добојa“ који реализује Град Добој кроз финансијски механизам за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској 2018/2019 за чије функционисање су средства обезбиједили Влада Републике Српске, путем Министарства финансија, Влада Швајцарске путем Развојног програма Уједињених нација у БиХ (UNDP БиХ) и Град Добој.

Члан 2.

Утврђује се Коначна ранг листа за додјелу 20 пластеника, садног материјала и репроматеријала у пројекту „Подршка руралном становништву у генерисању прихода на територији града Добојa“.

Редни бројИме и презимеАдресаБрој бодова
1.Митровић Мира Бољанић 31
2.Михајловић Александра Осјечани 28
3.Живановић Маринела Чивчије Осјечанске 23
4.Ђурђић Сандра Глоговица 21
5.Ибраковић Захрија Чивчије Буковичке 21
6.Грабовичкић Живка Јоховац 20
7.Ристић Далиборка Бољанић 19
8.Ахмић Алиса Чивчије Буковичке 19
9.Османбеговић Нисвета Шеварлије 19
10.Ћатић Славојка Тисовац 19
11.Ахмић Ајиша Чивчије Буковичке 18
12.Хоџић Аида Шеварлије 18
13.Радоњић Смиљана Грабовица 17
14.Остојић Славица Бољанић 16
15.Цвијић Мара Подновље 15
16.Максимовић Јадранка Подновље 15
17.Османбеговић Алиса Шеварлије 15
18.Старчевић Свјетлана Мали Прњавор 14
19.Хасичић Фикрета Миљковац 13
20.Зорчић Невенка Липац 13

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на огласној плочи Града Добоја и службеној интернет страници Града Добојa.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић