Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Представљена студија енергетске ефикасности цјелокупног стамбеног сектора Града Добој

Пројекат „Декарбонизација стамбеног сектора у БиХ“

У склопу пројекта „Декарбонизација стамбеног сектора у БиХ“ у градском друштвеном центру је одржана презентација на којој су представљени резултати студије о енергетској ефикасности за град Добој, а представили су је Мирослав Радниковић и Мирза Шеховић из УНДП-а. Презентацији су присуствовали представници заједница етажних власника
и градских институција. Мирослав Радинковић (УНДП) је у свом излагању навео да је стамбени сектор један од највећих потрошача енергије и да је овим пројектом предвиђена израда студије и финансијских механизама за свих 36 СЕЦАП локалних заједница. „Циљ нам је створити повољније оквире за инвестиције у енрегтску ефикасност стамбених објеката за град Добој“, нагласио је Радниковић.

„Студију енергетске ефикасноти цјелокупног стамбеног сектора града Добој“, је потом представио Мирза Шеховић, те се осврнуо на стање енергетске ефикасности у стамбеном сектору града. Он је истакао изазове са којима се град суочава у постизању енергетски ефикасних зграда, те навео бројне предности енергетске ефикасности, како за
домаћинства, тако и за заједницу у цијелини, укључујући очување околине, побољошање здравља, самњење потрошње енергије, остваривање уштеда и отварање зелених радних мјеста.

Пројекат „Декарбонизација стамбеног сектора у БиХ“ има за циљ промоцију енергетске ефикасности и смањење емисије угљика кроз провођење различитих мјера, као што су побољшање топлотне изолације, надоградња система гријања, те промоцију обновљивих извора енергије. „Презентација је само једна од бројних активности планираних у оквиру овог пројекта, а надамо се да ће допринијети подизању свијести и покретању позитивних промјена у правцу одрживог развоја“, навели су учесници, те најавили и јавне позиве о суфинасирању пројеката декарбонизације за град Добој у наредној години.