Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Утврђивање динамике промоције занимања средњег стручног образовања и дефицитарних занимања у Средњим школама у граду Добоју.

Да би се побољшала репутација производних занимања средњег стручног образовања, препорука је да их је потребно, у циљу правилног одабира занимања,у право вријеме и на одговарајући начин промовисати, у чему се препознаје сарадња као кључна улога основних и средњих школа са ресорним одјељењем за привреду и друштвене дјелатности Града Добој, привредним сектором, Заводом за запошљавање и Привредном комором града Добој.

Ресорно Одјељење за привреду и друштвене дјелатности је на основу иницијативе Локалног савјетодавног тијела за образовање и запошљавање Града Добој,а на основу препорука Министарства просвјете и културе Републике Српске и регионалног Савјета за образовање, организовало састанак са директорима основних и средњих школа са циљем утврђивања динамике промоције занимања средњег стручног образовања и дефицитарних занимања која су планирана за упис у школској 2023/2024. години у складу са потребама привреде града Добоја и Републике Српске.

Промоција занимања средњег стручног образовања и дефицитарних занимања кренут ће у понедељак 6.марта 2023.године, закључено је на састанку.

Нарочита пажња ће бити посвећена промоцији занимања која могу уписати дјеца са потешкоћама у развоју.