Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештења

Одлука о утврђивању листе кандидата за суфинансирање станова

На основу члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19), члана 77. Статута града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 1/17), у оквирима утврђеним Одлуком о суфинансирању средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 8/19), те Одлуком о критеријима суфинансирања средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 9/19),  Градоначелник Града Добоја доноси:

О Д Л У К У

о утврђивању листе најуспјешнијих кандидата по Јавном позиву за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добоја.

I

Овом Одлуком утврђује се листа најуспјешнијих кандидата по окончаном Јавном позиву за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добоја број:02-022-2055/19, од 16.10.2019.године.

II

Листа најуспјешнијих кандидата у смислу ове Одлуке, утврђена је како слиједи:

 1. Јелена Маријановић и Драган Маријановић, од 25.10.2019. године, поднесак запримљен под бројем 5607, модел 2
 2. Давор Блесић и Бојана Цвијановић, од 01.11.2019.године, поднесак запримљен под бројем 5772, модел 2
 3. Раденко Пуљановић и Магдалена Пуљановић, од 06.11.2019.годибе, поднесак запримљен под бројем 5907, модел 2
 4. Наташа Благојевић и Далибор Благојевић, од 07.11.2019.године, поднесак запримљен под бројем 5926, модел 2
 5. Славиша Бојановић и Тамара Бојановић, од 07.11.2019.године, поднесак запримљен под бројем 5932, модел 2
 6. Оливера Остојић и Ненад Остојић, од 08.11.2019.године, поднесак запримљен под бројем 5940, модел 2
 7. Дајана Митровић и Милан Митровић, од 11.11.2019.године, поднесак запримљен под бројем 6001, модел 2
 8. Маја Ђурић и Дејан Илић, од 11.11.2019.године, поднесак запримљен под бројем 6006, модел 1
 9. Миле Стјепановић и Јелена Стјепановић, од 15.11.2019.године, поднесак запримљен под бројем 6138, модел 2

III

Задужује се начелник Одјељења за финансије да према утврђеној листи позове најуспјешније кандидате, односно да у сарадњи са Кабинетом градоначелника припреми приједлоге одлука о одобравању суфинансирања стамбене јединице.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће објављена на огласној плочи и званичној интернет презентацији Града Добоја.

Јавни позив за достављање приједлога за реализацију манифестације „Зимска чаролија Добој“ 2019-2020

Град Добој позива све заинтересоване субјекте да се активно укључе у реализацију манифестације „Зимска чаролија Добој“ , која ће бити одржана на подручју Града Добој – локалитет градски парк, у периоду 15.12.2019 – 15.01.2020. године. Радно вријеме одржавања предметне манифестације биће утврђено посебном одлуком.

У сврху реализације манифестације „Зимска чаролија Добој“ за прву сезону (у даљем тексту користиће се термин Зимска чаролија, у одговарајућем падежном облику), Град Добој, у својству организатора и генералног покровитеља манифестације, обезбиједиће услове за бесплатно коришћење 15 продајних објеката – дрвених кућица, самог локалитета, односно осталих пратећих садржаја на локалитету, под условом обезбјеђења очувања комуналног реда.

Позивају се сви заинтересовани субјекти да поднесу своје приједлоге за учешће у реализацији манифестације Зимска чаролија, уз обавезно поштовање сљедећих услова:

 • Понуђени садржај (производ, услуга) треба одговарати идеји промовисања културе, забаве, едукације без дискриминације по било којој основи (полној, вјерској, расној, националној и сл
 • Понуђени садржај (производ, услуга) треба бити произведен/дистрибуисан уз обезбјеђење високог нивоа квалитета, а у духу промовисања зимских радости

Поред садржаја прецизираних тачком 2 Јавног позива, дио локалитета може се уступити и за одржавање културних, едукативних и осталих садржаја забавног карактера на отвореном (музички догађаји, живе маскоте дизајниране у духу зимских радости у сврху фотографисања са истим и слично).

Одобрење коришћења локалитета, односно припадајуће опреме, биће условљено првенствено квалитетом, оригиналношћу и сврсисходношћу предложене идеје, а затим оквирима расположивих капацитета самог локалитета. Сви корисници капацитета којима буде одобрено учешће у реализацији Зимске чаролије биће у обавези ускладити и прилагодити амбалажу производа односно амбијент пружања услуге и дистрибуције производа зимском амбијенту и духу предстојећих зимских празника.

Позивају се све образовно-васпитне установе и друге организације едукацијског карактера (музичке, плесне школе, глумачке секције) да се активно укључе у реализацију манифестације организацијом пригодних програма, представа и наступа.

Генерални покровитељ манифестације Зимска чаролија је Град Добој, а уколико било која организација, предузеће или удружење, иако својом дјелатношћу не одговара и идејно се не уклапа у оквире и захтјеве овог Јавног позива, има жељу да узме учешће у реализацији Зимске чаролије, може на име ове манифестације донирати средства у сврху куповине накита намијењеног декорацији самог локалитета Зимске чаролије, а заузврат Град Добој ће истим, у знак захвалности, бесплатно уступити рекламни простор на самом локалитету предвиђен у
предметне сврхе.

Овај јавни позив остаје отворен до 01.12.2019.године, а Град Добој задржава право да од учесника тражи додатну документацију у сврху доказивања чињеница које могу бити важне за реализацију овог Јавног позива.

Пријаве са приједлозима учешћа достављају се на адресу:

Град Добој, Хиландарска 1, 74000 Добој, са назнаком „за учешће у реализацији манифестације зимска чаролија“.

Овај јавни позив биће објављен у дневном листу Глас Српске, на званичној интернет презентацији Града Добој, а садржај истог биће емитован и у оквиру програма РТВ Добој.

Подстицаји за развој производног занатства у Граду Добоју – II ЈАВНИ ПОЗИВ 2019

Пројекат подстицаја за развој производног занатства у Граду Добоју реализује Град Добој уз подршку Пројекта економског и еколошког управљања (МЕГ), који подржава и финансира Влада Швајцарске, а спроводи Развојни програм Уједињених нација у Босни и Херцеговини (УНДП БиХ).

Средства подстицаја намијењена су самосталним предузетницима који имају обавезу да путем набавке производних машина, опреме, алата и сировина створе услове за отварање најмање једног новог радног мјеста.

За реализацију Пројекта корисницима се додјељују бесповратна средства у укупном износу од 43.000,00 КМ. Корисници који испуњавају критеријуме Јавног позива могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у максималном износу до 70% од укупне вриједности инвестиционог улагања које се остварује путем њихове пријаве. Преостали износ, у минималној вриједности од 30%, обавезни су финансирати сами корисници подстицаја.

Јавни позив, смјернице за подносиоце захтјева и потребне обрасце можете преузети овдје:

 1. Јавни позив
 2. Смјернице
 3. Пријава на јавни позив (Образац 1)
 4. Буџет (Образац 2)
 5. Изјава апликанта о планираном износу суфинансирања (Образац 3)
 6. Изјава апликанта о непостојању сукоба интереса (образац 4)

Јавни позив: Сајам запошљавања

Град Добој путем Локалног савјетодавног тијела за запошљавање и образовање одраслих организује Сајам запошљавања и образовања одраслих.

Учешће привредних друштава на Сајму ће бити усмјерено ка представљању њихових потреба за запошљавањем нових радника.Током трајања Сајма послодавци ће имати прилику да обаве разговоре са незапосленим лицима која траже посао као и да прикупе њихове пријаве за посао.

Сајам ће се одржати 04.12.2019. године у Дому Војске (сала Скупштине града) у 10 часова.

Право на учешће на Сајму имају привредна друштва и самостални предузетници, регистровани на подручју града Добој, који имају потребе за запошљавањем нових радника.

Организатор Сајма ће се ангажовати да обезбиједи што веће присуство посјетилаца (незапослених лица).

Позив остаје отворен до 15.11.2019. године.

Сви који су заинтересовани за учешће на Сајму могу се пријавити лично у шалтер сали Градске управе Добој на шалтеру бр. 7, телефоном на бројеве: 053/241-099 или 053/224-508, као и е-поштом: privreda@doboj.gov.ba.