Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Обавјештење за подношење захтјева за Поносну картицу Републике Српске за породице са троје и више дјеце

Обавјештавамо све породице са троје и више дјеце од којих је најмање једно малољетно, а који нису поднијели захтјев за Поносну картицу Републике Српске да од 2022. године могу поново да подносе захтјеве све до краја текуће године.

Уз захтјев је потребно доставити сљедећу документацију:

  • доказ о броју чланова породичног домаћинства (кућна листа)
  • родни лист за свако дијете
  • фотокопија личне карте подносиоца захтјева
  • увјерење да подносилац захтјева има пребивалиште на територији Града Добој

Захтјев можете преузети на инфо пулту Градске управе или на линку:

Образац за личне податке можете преузети у пдф. формату овдје.

Образац за Поносну картицу можете преузети у пдф. формату овдје.

Сви документи достављају се у оригиналу или овјереној копији на сљедећу адресу:
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ДОБОЈ
Хиландарска 1, 74000 Добој

Комисија за одабир корисника Поносне картице Републике Српске за породице са троје и више дјеце

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.