Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Наредба о проглашењу ванредног стања

Gradski štab za vanredne situacije Doboj.

На основу члана 41., став 1., а у вези са чланом 22.,став б, тачка 12, члана 39. став 1,  Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (”Службени гласник Републике Српске” бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (”Службени гласник Републике Српске” бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник Републике Српске” бр.97/16 и 36/19), и члана 60. и члана 77. Статута Града Добој (”Службени гласник Града Добоја” бр.1/17), а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације градоначелник доноси:

О Д Л У КУ

о проглашењу ванредне ситуације на територији Града Добој

I

Проглашава се ванредна ситуација на територији Града Добој у циљу превентивног дјеловања  и спречавања  ширења вируса Корона (COVID-19) на грађане Добоја са подручја на којима је већ утврђено постојање заразе.

II

Задужују се привредна и друга правна лица са подручја Града Добоја да у току трајања ванредне ситуације предузму све активности и мјере прописане  законом, упутствима Владе Републике Српске, Министарствса здравља и социјалне заштите Републике Српске, ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске и Градског штаба за ванредне ситуације.

III

Стање ванредне ситуације проглашено овом одлуком траје до престанка постојања непосредне опасности од заразе и даљег ширења вируса Корона (COVID-19).

IV

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и бити ће објављена у ”Службеном гласнику Града Добој”.

Број: 02-022-601/20

Датум: 16.03.2020.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Борис Јеринић