Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ванредна ситуација

Градски штаб за ванредне ситуације: Наредба о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби

На основу члана 22. став 12., члана 39. став 1. и члана 41. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, бр. 90/17), члана 5. и члана 6. Одлуке о формирању Градског штаба за ванредне ситуације („Службени гласник Града Добој“, бр. 2/18), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији Града Добој број: 02-022-601/20 од 16.03.2020. године, Закључка о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Српске, Републичког штаба за ванредне ситуације 05-1/20 од 21.03.2020. године, Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона („COVID-19“) у Републици Српској у вези са радом здравствених установа – апотека, Републичког штаба за ванредне ситуације 06-6/20 од 22.03.2020. године а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације Командант штаба доноси:

НАРЕДБУ

о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних  и других објеката и служби на територији Града Добој

У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, заштите и спасавања становништва, те провођења Закључка о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Српске:

1. Забрањује се рад следећим објектима, сваким радним даном и у дане викенда до 30.марта 2020.године и то:

 • угоститељским објектима свих категорија,
 • трговинама, осим субјеката из члана 2., став 1., 2., 3., 4., 5., 6.,  ове одлуке,
 • трговине на мало (боје и лакова, електро и водоматеријала, керамике, намјештаја, обуће, одјеће и расвјете ),
 • услужне дјелатности/занатство у којима се остварује непосредан блиски контакт са клијентима, осим такси службе,
 • свадбеним салонима,
 • фитнес  центрима (фитнес, боди – билдинг клубовима и сличним облицима организовања),
 • дјечијим играоницама,
 • пијацама на подручју града Добоја.

2. Ограничава се рад:

 • здравствених установа – апотека

   а) радним даном од 08 до 18 часова

   б) викендом од 08 до 13 часова,

У циљу реализације Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације бр: 06-6/20 од 22.03.2020. године о снабдјевању лијековима и медицинским средствима када апотеке не раде задужује се здравствена установа – ЗУ „Моја апотека“, смјештена у згради ЈЗУ „Дом здравља“ Добој, да организује рад од 00-24 часова,

 • трговачким центрима од 07,00 до 18,00 часова, могу радити само трговине прехране/робе широке потрошње,
 • трговине прехране/робе широке потрошње 07,00 до 18,00 часова
 • субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у оквиру продаје њихових производа) – од 07,00 до 19,00 часова.
 • трговине сточне хране од 07,00 до 18,00 часова,
 • трговине грађевинским материјалом-стоваришта од 7,00 до 18,00 часова

Субјектима из става 3.,4, и 5. овог члана дозвољен је рад у складу са овим чланом ако се ради о субјектима који прометују претежно прехрамбеним производима (више од 50%).

Рад у субјектима из става 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. овог члана организовати уз предузимање следећих мјера:

 • ограничити број људи који истовремено могу бити присутни у затвореном продајном простору ( једна особа на 50м2, а максимално пет особа на објекте веће од 200 м2 ), тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу бити у објекту,
 • испред благајни означити и организовати размак између купаца од најмање један метар,
 • у затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције и повишене хигијене.
 • јавне кухиње – дозвољен рад преко шалтера без услуживања/послуживања у објектима,
 • достава животних намирница је дозвољена од 07,00 до 18,00 часова за оне субјекте који су регистровани за обављање те дјелатности, уз максималне мјере хигијене и сигурности које ће контролисати контролни органи,
 • хотели, мотели и хостели- могу пружити услуге у свом простору за своје госте а услуге хране и пића само за госте хотела, мотела и хостела,
 • бензинске пумпе, без ограничења када је у питању продаја горива и других нафтних деривата, са ограничењем за дио бензинске пумпе у којем је смјештен продајни објекат – од 07,00 до 18,00 часова,
 • пољопривредне апотеке – од 07,00 до 18,00 часова, уз предузимање следећих мјера:
 • ограничити број људи који истовремено могу бити присутни у затвореном продајном простору, тако да се на улазу регулише број особа које могу истовремено улазити (једна особа на 50м2, а максимално пет особа на објекте веће од 200 м2),
 • испред благајни ограничити и организовати размак између купаца од најмање један метар,
 • у затвореном продајном простру омогућити брз проток купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције и повишене хигијене.

3. Градска управа и градске службе ће организовати свој рад како слиједи:

 • у свим организационим јединицама Градске управе организовати рад са минималним бројем потребних извршилаца на лицу мјеста,
 • остала лица упутити на рад од куће или рад код куће,
 • на улазу у све службене просторије Градске управе које пружају услуге грађанима ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у Управи, онемогућити задржавање у просторијама Градске управе и прављење дужих редова у затвореном простору,
 • одржавати растојање између грађана у затвореним просторима Управе од најмање један метар, уз предузимање мјера дезинфекције и повишене хигијене,

У свм градским установама и предузећима, осим Дома здравља, организовати минималан процес рада уз извршавање свих функција; остала лица упутити на рад код куће или од куће, обезбиједити исте мјере за ограничавање броја улазака и задржавања у просторима гдје се пружају услуге,

 • све организационе јединице, градске установе и предузећа дужни су писано извијестити Команданта штаба за ванредне ситуације и Градски штаб о предузетим мјерама.

4. Дом здравља ће реорганизовати свој рад по усаглашеним препорукама и закључцима са ресорним министарством при чему:

 • организовати се за пружање здравствене заштите примарно особама које могу бити заражене вирусом Корона,
 • приоритетно и без задршке проводити мјере анкетирања лица која су била у контакту са зараженим, са предлагањем кућне изолације за све особе првог контакта,
 • организовати без прекида (0-24 часа) службу јављања, давања одговора и услуге лицима која ће се јављати због уласка у земљу на граничним прелазима,
 • појачати контролу на улазу у Дом здравља, свих лица како би се заштитили здравствени радници Дома здравља.

5. Задужује се Одјељење за инспекцијске послове и Одјељење за послове комуналне полиције да у провођењу ове Наредбе обезбиједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.

6. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из тачке 5. ове наредбе, свакодневно ће извјештавати Команданта градског штаба за ванредне ситуације.

7. Наредба број: 02-022- 644 /20 од 22.03.2020. године се ставља ван снаге.

8. Ова наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику Града Добој.

Број: 02-022-648/20                                                                        КОМАНДАНТ ШТАБА

Датум: 23.03.2020.                                                                                     Борис Јеринић

Упис у први разред основних школа

Будући да се ближи термин за упис ученика у први разред прописан одредбама Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС“, бр 44/17., 31/18. и 84/19.), а имајући у виду тренутну ситуацију изазвану корона вирусом и наложене мјере, овим путем Вас обавјештавамо о начину евидентирања дјеце дорасле за упис у први разред школске 2020/2021. године:

 1. Упис, односно пријављивање дјеце ће се вршити ИСКЉУЧИВО:
 • путем телефона или
 • путем електронске поште

Приликом пријављивања дјеце потребно је доставити сљедеће податке:

 • Име и презиме дјетета
 • Име једног од родитеља
 • ЈМБ
 • Контакт телефон или мејл адресу
 • Адресу пребивалишта

Документацију потребну за успис не доносити у школу нити слати поштом. Исту ћете доставити школи када дијете доведете на тестирање. О термину тестирања бићете накнадно, благовремено обавјештени а ускладу са препорукама надлежних институција.

У табели испод достављамо контакте свих основних школа на подручју Града Добоја:

Назив школеКонтакт телефонАдреса електронске поштеТермин уписа
ЈУ ОШ „ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ“ ДОБОЈ053/221-838os110@skolers.orgод 8:00 до 10:00 и од 11:00 до 13:00
ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА“ ДОБОЈ053/203-671 или 053/221-347os112.pedagog@skolers.org или *попуњавањем електронског упитника путем линка на ФБ страници и веб сајту школеод 8:00 до 12:00
ЈУ ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ДОБОЈ053/236-714os111.pedagog@skolers.orgод 8:00 до 15:00
ЈУ ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“ ПОДНОВЉЕ053/280-007os115@skolers.orgод 8:00 до 13:00   *30.03. и 01.04.  
ЈУ ОШ „МИЛАН РАКИЋ“ БУКОВИЦА ВЕЛИКА053/286-278os116@skolers.orgод 08:00 до 10:00
ЈУ ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“ БОЉАНИЋ053/276-001os113@skolers.orgод 08:30 до 13:00
ЈУ ОШ „ОЗРЕН“ ДОЊА ПАКЛЕНИЦА065/953-629os140@skolers.orgод 10:00 до 12:00
ЈУ ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“ ОСЈЕЧАНИ053/285-031os114.pedagog@skolers.orgод 08:00 до 12:00   *30.03.-01.04.
ЈУ ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“ СЈЕНИНА РИЈЕКА053/277-297 или 053/277-298os117@skolers.orgод 08:00 до 12:00

НАПОМЕНА: РОДИТЕЉИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА СЕ ПРИДРЖАВАЈУ УПИСНИХ ПОДРУЧЈА.

Градски штаб за ванредне ситуације: Наредба о регулисању радног времена

На основу члана 22. став 12., члана 39. став 1. и члана 41. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, бр. 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 5. и члана 6. Одлуке о формирању Градског штаба за ванредне ситуације („Службени гласник Града Добој“, бр. 2/18) чл. 60. и чл. 77 Статута Града Добој („Службени гласник Града Добоја“, бр. 1/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији Града Добој број: 02-022-601/20 од 16.03.2020. године и Закључка о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Српске, Републичког штаба за ванредне ситуације 05-1/20 од 21.03.2020. године, а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације Командант штаба доноси:

НАРЕДБУ

о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних  и других објеката и служби на територији Града Добој

У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, заштите и спасавања становништва, те провођења Закључка о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Српске:

1. Забрањује се рад следећим објектима, сваким радним даном и у дане викенда до 30. марта 2020. године и то:

 • угоститељским објектима свих категорија,
 • трговинама, осим субјеката из члана 2., став 1., 2., 3. и 4. ове одлуке,
 • трговине на мало (боје и лакова, електро и водоматеријала, керамике, намјештаја, обуће, одјеће и расвјете ),
 • услужне дјелатности/занатство у којима се остварује непосредан блиски контакт са клијентима, осим такси службе,
 • свадбеним салонима,
 • фитнес  центрима (фитнес, боди – билдинг клубовима и сличним облицима организовања),
 • дјечијим играоницама,
 • пијацама на подручју града Добоја.

2. Ограничава се рад:

 • трговачким центрима од 07,00 до 18,00 часова, могу радити само трговине прехране/робе широке потрошње и апотеке,
 • трговине прехране/робе широке потрошње 07,00 до 18,00 часова
 • субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у оквиру продаје њихових производа) – од 07,00 до 19,00 часова.
 • трговине сточне хране од 07,00 до 18,00 часова,
 • трговине грађевинским материјалом-стоваришта од 7,00 до 18,00 часова

Субјектима из става 1.,2, и 3. овог члана дозвољен је рад у складу са овим чланом ако се ради о субјектима који прометују претежно прехрамбеним производима (више од 50%).

Рад у субјектима из става 1., 2., 3., 4. и 5. овог члана организовати уз предузимање следећих мјера:

 • ограничити број људи који истовремено могу бити присутни у затвореном продајном простору ( једна особа на 50м2, а максимално пет особа на објекте веће од 200 м2 ), тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу бити у објекту,
 • испред благајни означити и организовати размак између купаца од најмање један метар,
 • у затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције и повишене хигијене.
 • јавне кухиње- дозвољен рад преко шалтера без услуживања/послуживања у објектима,
 • достава животних намирница је дозвољена од 07,00 до 18,00 часова за оне субјекте који су регистровани за обављање те дјелатности, уз максималне мјере хигијене и сигурности које ће контролисати контролни органи,
 • хотели, мотели и хостели- могу пружити услуге у свом простору за своје госте а услуге хране и пића само за госте хотела, мотела и хостела,
 • бензинске пумпе, без ограничења када је у питању продаја горива и других нафтних деривата, са ограничењем за дио бензинске пумпе у којем је смјештен продајни објекат- од 07,00 до 18,00 часова,
 • апотеке и пољопривредне апотеке- без промјене радног времена, уз предузимање следећих мјера:
 • ограничити број људи који истовремено могу бити присутни у затвореном продајном простору, тако да се на улазу регулише број особа које могу истовремено улазити (једна особа на 50м2, а максимално пет особа на објекте веће од 200 м2),
 • испред благајни ограничити и организовати размак између купаца од најмање један метар,
 • у затвореном продајном простру омогућити брз проток купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције и повишене хигијене.

3. Градска управа и градске службе ће организовати свој рад како слиједи:

 • у свим организационим јединицама Градске управе организовати рад са минималним бројем потребних извршилаца на лицу мјеста,
 • остала лица упутити на рад од куће или рад код куће,
 • на улазу у све службене просторије Градске управе које пружају услуге грађанима ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у Управи, онемогућити задржавање у просторијама Градске управе и прављење дужих редова у затвореном простору,
 • одржавати растојање између грађана у затвореним просторима Управе од намјање један метар, уз предузимање мјера дезинфекције и повишене хигијене,

У свм градским установама и предузећима, осим Дома здравља, организовати минималан процес рада уз извршавање свих функција; остала лица упутити на рад код куће или од куће, обезбједити исте мјере за ограничавање броја улазака и задржавања у просторима гдје се пружају услуге,

 • све организационе јединице, градске установе и предузећа дужни су писано извјестити Команданта штаба за ванредне ситуације и Градски штаб о предузетим мјерама.

4. Дом здравља ће реорганизовати свој рад по усаглашеним препорукама и закључцима са ресорним министарством при чему:

 • организовати се за пружање здравствене заштите примарно особама које могу бити заражене вирусом Корона,
 • приоритетно и без задршке проводити мјере анкетирања лица која су била у контакту са зараженим, са предлагањем кућне изолације за све особе првог контакта,
 • организовати без прекида (0-24 часа) службу јављања, давања одговора и услуге лицима која ће се јављати због уласка у земљу на граничним прелазима,
 • појачати контролу на улазу у Дом здравља, свих лица  како би се заштитили здравствени радници Дома здравља.

5. Задужује се Одјељење за инспекцијске послове и Одјељење за послове комуналне полиције да у провођењу ове Наредбе обезбједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.

6. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из тачке 5. ове наредбе, свакодневно ће извјештавати Команданта градског штаба за ванредне ситуације.

7. Наредба број: 02-022-642/20 од 20.03.2020.године се ставља ван снаге.

8. Ова наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у “Службеном гласнику Града Добој“.

Број: 02-022-644/20

Датум: 22.03.2020. година                                                                   КОМАНДАНТ ШТАБА

Борис Јеринић

Наредба о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби

На основу члана 22. став 12., члана 39. став 1. и члана 41. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“ бр. 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19), члана 5. и члана 6. Одлуке о формирању Градског штаба за ванредне ситуације („Службени гласник Града Добој“ бр. 2/18) чл. 60. и чл. 77 Статута Града Добој („Службени гласник Града Добоја“ бр. 1/17)  и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији Града Добој број: 02-022-601/20 од 16.03.2020.године а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације Командант штаба доноси:

НАРЕДБУ

о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних  и других објеката и служби на територији Града Добој

У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести те заштите и спасавања становништва:

1. Забрањује се рад следећим објектима, сваким радним даном и у дане викенда до 30.марта 2020. године и то:

 • угоститељским објектима свих категорија,
 • трговинама, осим субјеката из члана 2., став 1., 2., 3. и 4. ове одлуке,
 • трговине на мало (боје и лакова, електро и водоматеријала, керамике, намјештаја, обуће, одјеће и расвјете ),
 • услужне дјелатности/занатство у којима се остварује непосредан блиски контакт са клијентима, осим такси службе,
 • свадбеним салонима,
 • фитнес  центрима (фитнес, боди – билдинг клубовима и сличним облицима организовања),
 • дјечијим играоницама,
 • пијацама на подручју града Добоја.

2. Ограничава се рад:

 • трговачким центрима од 07,00 до 18,00 часова, могу радити само трговине прехране/робе широке потрошње и апотеке,
 • трговине прехране/робе широке потрошње 07,00 до 18,00 часова
 • субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у оквиру продаје њихових производа)- од 07,00 до 22,00 часова.
 • трговине сточне хране од 07,00 до 18,00 часова,
 • трговине грађевинским материјалом-стоваришта од 7,00 до 18,00 часова

Субјектима из става 1.,2, и 3. овог члана дозвољен је рад у складу са овим чланом ако се ради о субјектима који прометују претежно прехрамбеним производима (више од 50%).

Рад у субјектима из става 1., 2., 3., 4. и 5. овог члана организовати уз предузимање следећих мјера:

 • ограничити број људи који истовремено могу бити присутни у затвореном продајном простору ( једна особа на 50м2, а максимално пет особа на објекте веће од 200 м2 ), тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу бити у објекту,
 • испред благајни означити и организовати размак између купаца од најмање један метар,
 • у затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције и повишене хигијене.
 • јавне кухиње – дозвољен рад преко шалтера без услуживања/послуживања у објектима,
 • достава животних намирница је дозвољена од 07,00 до 18,00 часова за оне субјекте који су регистровани за обављање те дјелатности, уз максималне мјере хигијене и сигурности које ће контролисати контролни органи,
 • хотели, мотели и хостели- могу пружити услуге у свом простору за своје госте а услуге хране и пића само за госте хотела, мотела и хостела,
 • бензинске пумпе, без ограничења када је у питању продаја горива и других нафтних деривата, са ограничењем за дио бензинске пумпе у којем је смјештен продајни објекат- од 07,00 до 18,00 часова,
 • апотеке и пољопривредне апотеке- без промјене радног времена, уз предузимање следећих мјера:

         – ограничити број људи који истовремено могу бити присутни у затвореном продајном простору, тако да се на улазу регулише број особа које могу истовремено улазити (једна особа на 50м2, а максимално пет особа на објекте веће од 200 м2),

         –  испред благајни ограничити и организовати размак између купаца од најмање један метар,

         –  у затвореном продајном простру омогућити брз проток купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције и повишене хигијене.

3. Градска управа и градске службе ће организовати свој рад како слиједи:

 • у свим организационим јединицама Градске управе организовати рад са минималним бројем потребних извршилаца на лицу мјеста,
 • остала лица упутити на рад од куће или рад код куће,
 • на улазу у све службене просторије Градске управе које пружају услуге грађанима ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у Управи, онемогућити задржавање у просторијама Градске управе и прављење дужих редова у затвореном простору,
 • одржавати растојање између грађана у затвореним просторима Управе од намјање један метар, уз предузимање мјера дезинфекције и повишене хигијене,

У свим градским установама и предузећима, осим Дома здравља, организовати минималан процес рада уз извршавање свих функција; остала лица упутити на рад код куће или од куће, обезбједити исте мјере за ограничавање броја улазака и задржавања у просторима гдје се пружају услуге,

 • све организационе јединице, градске установе и предузећа дужни су писано извјестити Команданта штаба за ванредне ситуације и Градски штаб о предузетим мјерама.

4. Дом здравља ће реорганизовати свој рад по усаглашеним препорукама и закључцима са ресорним министарством при чему:

 • организовати се за пружање здравствене заштите примарно особама које могу бити заражене вирусом Корона,
 • приоритетно и без задршке проводити мјере анкетирања лица која су била у контакту са зараженим, са предлагањем кућне изолације за све особе првог контакта,
 • организовати без прекида (0-24 часа) службу јављања, давања одговора и услуге лицима која ће се јављати због уласка у земљу на граничним прелазима,
 • појачати контролу на улазу у Дом здравља, свих лица  како би се заштитили здравствени радници Дома здравља.

5. Задужује се Одјељење за инспекцијске послове и Одјељење за послове комуналне полиције да у провођењу ове наредбе обезбједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.

6. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из тачке 5. ове наредбе, свакодневно ће извјештавати Команданта градског штаба за ванредне ситуације.

7. Наредба број: 02-022-597/20 од 16.03.2020. године се ставља ван снаге.

8. Ова наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Града Добој“.

Број: 02-022-642/20                                                                        КОМАНДАНТ ШТАБА

Датум: 20.03.2020. година                                                                      Борис Јеринић