Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Вијести

Јавни позив за учешће у реализацији манифестације „Зимска чаролија Добој“

У складу са чланом 82. став 3 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19), чланом 77. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 1/17),  Градоначелник Града Добој упућује:

Јавни позив за учешће у реализацији манифестације

„Зимска чаролија Добој“

1. Град Добој позива заинтересована правна и физичка лица са регистрованом дјелатношћу да поднесу пријаве за учешће у реализацији манифестације „Зимска чаролија Добој“ (у даљем тексту Зимска чаролија).

2. Зимска чаролија биће одржана у Граду Добој, у периоду од 22.децембра 2023.године до 14.јануара 2024.године, на локалитету централног градског парка – Парка народних хероја у Добоју.

3. Заинтересована правна и физичка лица у смислу тачке 1 овог Јавног позива могу поднијети једну пријаву за коришћење једне сајамске кућице у сврху пружања угоститељских услуга, пласирања традиционалних производа или производа тематски и садржајно везаних за зимске радости ( кухано вино, разне врсте чајева, други топли и хладни напици, палачинци, роштиљ, топли сендвичи и остала једноставна јела – брза храна, декорације и украси, сувенири и слично) као и за коришћење јавне површине . Коришћење сајамске кућице или јавне површине у сврху обављања активности које су предмет овог Јавног позива за сезону 2023-2024 је бесплатно.

4. Радно вријеме Зимске чаролије биће утврђено општим актом Градоначелника.

5. Потенцијални понуђач може поднијети само једну понуду – једна сајамска кућица  са прецизно утврђеном намјеном коришћења.

6. Елиминаторни услови учешћа у реализацији Зимске чаролије у смислу овог Јавног позива подразумијевају сљедеће:

                6.1. достављање доказа да заинтересовано правно или физичко лице је регистровано за обављање дјелатности

                6.2. достављање каталога производа/листе услуга са обавезним описима производа, подацима о поријеклу производа, а који обавезно одговарају условима и намјени из тачке 3 Јавног позива.

                6.3. достављање овјерене изјаве о прихватању условне реализације Зимске чаролије

                6.4.достављање пријаве у периоду трајања овог јавног позива (благовремено достављање)

7. Подносиоци пријаве који испуне све елиминаторне услове из тачке 6 биће вредновани хронолошким редослиједом, односно предност ће бити дата подносиоцу потпуне и благовремене пријаве који је раније поднио потпуну пријаву. Пријаве које по квалитету и садржини приспјеле документације не одговарају условима овог Јавног позива и који тематски и садржајно не одговарају манифестацији биће одбачене и неће бити предмет вредновања.

8. Коначну ранг листу учесника у форми Одлуке о одобравању учешћа у реализацији манифестације „Зимска чаролија Добој“ доноси Градоначелник а на приједлог Комисије. Обраду пристиглих пријава и вредновање потпуних пријава на начин и под условима утврђеним овим Јавним позивом извршиће привремено радно тијело  – Комисија за реализацију манифестације „Зимска чаролија Добој“. Учесници Зимске чаролије не могу бирати локалитет сајамске кућице. План коришћења и распоред корисника сајамских кућица утврдиће организатор – Град Добој у духу обезбјеђења разноликости садржаја на самом локалитету.

9. Учешће у реализацији зимске чаролије може бити остварено и коришћењем предвиђеног дијела јавне површине на локалитету Градског парка (клизалиште, покретне играчке, маскоте и слично) на начин и под условима утврђеним Планом коришћења јавних површина („Службени гласник Града Добој“ број: 4/02, 7/11, 10/11, 6/12, 8/13, 10/13, 1/16 и 3/16, 3/17, 2/18,5/19, 11/19), Одлуком о коришћењу јавних површина („Службени гласник Града Добој“ број: 6/16, 3/17, 11/19) и Одлуком о комуналним таксама („Службени гласник Града Добој“ број: 8/10, 9/12, 2/16, 5/17, исправка грешке 3/16, 3/19, 1/20 пречишћен текст) а у сврху и намјену која садржајно и тематски одговара зимским радостима.

10. Сви учесници  Зимске чаролије дужни су придржавати се правила Зимске чаролије како слиједи:

– забрана постављања властитих уређаја и опреме на или испред јавне површине без сагласности организатора – Града Добој

–  придржавање јавног реда и мира

– чување додијељене опреме/садржаја и враћање исте по окончању манифестације Граду у непромијењеном стању. Сву евентуалну штету на објектима/кућицама/опреми која је изазвана немаром или неодговорним поступањем корисника сајамске кућице сноси корисник сајамске кућице.

– редовно одлагање отпада и одржавање простора чистим

11. У случају да један или више капацитета који су предмет овог Јавног позива остану слободни, организатор – Град Добој задржава право да исте додијели Туристичкој организацији Града Добој, односно другим организацијама од интереса за Град.

12. Јавни позив остаје отворен од дана објављивања у дневним новинама до 24. новембра 2023.године у 15.00 часова.

13. Пријаве у сврху учешћа у реализацији Зимске чаролије подносе се писменим путем, у затвореним ковертама, директно путем пријемне канцеларије или поштом. Службеници пријемне канцеларије дужни су на сваку пријаву уписати датум и сат приспијећа исте.

14. Адреса за достављање пријава за овај Јавни позив је: ГРАД ДОБОЈ, ГРАДОНАЧЕЛНИК, Цара Душана 79а , 74000 Добој са назнаком „Зимска чаролија Добој“.

15. Овај Јавни позив биће објављен у дневним новинама „Глас Српске“ и званичној интернет страници Града Добој.

Изабран тим од шест чланица које ће представљати наш град на музичко-сценском спектаклу – Ритам Европе

Градска управа Добој ове године остварила је значајан корак ка промоцији нашег града и културе. Добоју је припала част да постане дио породице градова који заједно реализују музичко-сценски спектакл – Ритам Европе.

Ритам Европе је највећи омладинско-дјечији музички и телевизијски фестивал у регији, инспирисан форматом Евровизије. Фестивал окупља младе таленте из цијеле земље , а подршку овом фестивалу пружају и амбасадори земаља Европске уније у Босни и Херцеговини. Град Добој се истакао преузимањем организационе и финансијске подршке тиму, уз лично ангажовање градоначелника, Бориса Јеринића у рјешавању бројних изазова.

У марту 2023. године, у сарадњи са Градском управом, организована је аудиција која је окупила талентоване младе особе из Добоја и околине. Стручни представници фестивала Ритам Европе су изабрали тим од шест чланица (вокални солиста и плесна група) које ће представљати наш град на овом престижном такмичењу. Имамо част представити изабране представнице:

  1. Ивона Вукојевић (вокални солиста)
  2. Јана Рауковић
  3. Софија Загорац
  4. Фаррах Халиловић
  5. Ана Симић
  6. Матеја Долић

Побједник фестивала ће бити одабран комбинацијом гласања, укључујући стручни жири, жири из градова учесника и гласове гледалаца путем смс порука. Првих пет тимова ће се директно квалификовати за велико регионално такмичење Ритма Европе у Македонији, где ће се надметати са најбољим из Србије, Црне Горе, Македоније и Републике Српске.

Ово је један од примјера како се заједничким напорима Градске управе и локалних талената може промовисати град и култура на регионалном нивоу.

Позивамо вас да подржите наше младе представнице на овом путовању и да будете уз њих током овог изузетног музичког спектакла.

Градоначелник Јеринић уприличио пријем за делегацију братског Цеља

Градоначелник Добоја Јеринић уприличио је у Градској управи пријем за делегацију словеначког града Цеља коју су чинили жупан Матија Ковач, поџупан Само Сеничар, предсједник Комисије за међународне односе Доминик Оцвирк и шеф Кабинета жупана Барбара Бошњак. Ковач је први пут од када је постао жупан Цеља посјетио побратимљени град Добој.

Сарадња ова два града, Добоја и Цеља дуга је око 60 година. Та повезаност нарочито се исказала током катастрофалних поплава 2014. године, када је Цеље несебично притекло у помоћ Добојлијама, дајући помоћ у људству, новцу и материјалним средствима. Односе ће унапређеивати речено је након састанка у Градској управи Добој. Велики број дјеце из Добоја скоро сваке године одлази на зимовање у цељску Кочу, а сада би могло доћи и до до реализације пројекта у склопу кога бизаједно љетовала дјеца из ова два побратилмљена града.

Делегација из Добоја ускоро би могла посјетити братску словеначку општину, како би им пренијели њихова позитивна искуства.

Градови Цеље и Добој су братимљени још од 1965. године. У Добоју постоји и Цељска улица. Одавно сарадња постоји и у спорту. Учествовали су и раније, али је и ове године екипа из братског Цеља била дио 54. Међународног рукометног ТВ турнира шампиона.

Састанак са шефом Делегације ЕУ у БиХ

Градоначелник Добоја Борис Јеринић изјавио је да је током данашњег састанка са шефом Делегације ЕУ у БиХ Јоханом Сатлером информисан да постоји импулс да се настави трећа фаза изградње Коридора “Пет це”, која прву и другу фазу повезује са граничним прелазом Свилај, односно ЕУ. Јеринић је навео да је позитиван импулс дошао након недавно одржаног састанка политичких субјеката које чину коалицију на нивоу БиХ.

“Везано за тај пројекат негдје око 40 одсто средстава је грант ЕУ, а 60 одсто Европске банке за обнову и развој „EBRD“ и то је свакако од круцијалног значаја за град Добој, добојску регију, Републику Српску и БиХ”, рекао је Јеринић новинарима.

Он је навео да је на данашњем састанку у Добоју разговарао и политичкиим темама попут изборног процеса пред наступајуће локалне изборе, али и о недавно уведеним санкцијама САД функционерима Републике Српске. На новинарско питање да ли је пракса да САД уводе санкције увијек када политички субјекти у БиХ договоре сет реформских програма на путу према ЕУ, Јеринић је рекао да се ради о симптоматичној појави да се санкције уводе сваки пут када смо близу рјешења, а не доносе ништа по било ком питању које треба да се рјешава.

“Да ли је то случајно или намјерно то је сада за неки виши ниво људи који боље познају прилике”, рекао је Јеринић.

Он је истакао да је једино дијалог домаћих политичара пресудан за напредак у БиХ, док неповјерење уноси било какво наметање са стране, које, попут претходних санкција, није имало ефекта. Јеринић је напоменуо да је народ изабрао функционере, а да у образложењу санкција није наведено да су њихове одлуке повриједиле било који закон.

Други сајам занимања у Добоју

Други сајам занимања одржће се 24. маја у Граду Добоју, привлачећи будуће средњошколце из тог подручја. Сајам је изузетно важан догађај јер омогућује младим људима да се упознају с различитим струкама које су представиле шест добојских средњих школа. Организатор сајма је Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Града Добоја, чије је главно настојање повезивање образовања и привреде у локалној заједници.

Учешће на сајму узели су и локални привредници који су успоставили плодну сарадњу са школама када је у питању извођење практичне наставе. Ова сарадња је од кључне важности јер омогућава ученицима да стекну практична знања и вештине које су неопходне у њиховим будућим каријерама. Привредници су активни учесници сајма, пружајући информације о потребама тржишта рада и могућностима запошљавања у различитим струкама.

Сајам занимања представља изврстан простор за размену идеја и искустава између ученика, школа и привредних субјеката. Млади имају прилику да поставе питања, разговарају с представницима школа и привредника, као и да се информишу о потенцијалним образовним путевима и могућностима које им се пружају. Овај догађај је користан за све учеснике јер је подстакао развој веза између образовног сектора и привреде, пружајући тако перспективе и смјернице за будуће образовне и каријерне одлуке младих људи у Граду Добоју.

Обиљежен Међународни дан породице

Дом здравља Добој заједно са Јавном предшколском установом „Мајке Југовић”, Школом спорта „Спарта”, Америчким кутком и вртићем „Мадагаскар” обиљежио је Међународни дан породице – 15.мај. Циљ је био да се укаже на чињеницу колико је здрава породица важна и колики је њен друштвени значај.

Породица као најважнија основа друштва тренутно је угрожена у мору дешавања која скрећу пажњу на све оно што је лоше, али је најбитније сачувати у свему томе, поручено је данас у Добоју поводом Међународног дана породице у организацији добојског Дома здравља. Директор Дома здравља Владимир Марковић рекао је новинарима да је данас јако тешко сачувати породицу и да у том процесу свако треба кренути од себе како би дјецу и младе извели на прави пут и да би они сутра његовали исте вриједности.

Међународни дан породице обиљежен је на Стадиону спортских игара, гдје су приказани радови пристигли на конкурсу чија је тема била породица, а ова активност реализована је у сарадњи са добојском Јавном предшколском установом “Мајке Југовић”, Предшколском установом “Мадагаскар”, Школом спорта “Спарта” и Америчким кутком.

Признање за прво мјесто за најбоље оцијењени ликовни рад уручено је ученици трећег разреда Основне школе “Доситеј Обрадовић” Дуњи Благојевић, друго је освојила ученица другог разреда исте школе Емина Хаџикадунић, а треће ученик петог разреда Основне школе “Озрен” из Пакленице Доње Саша Стјепановић.

Потписан споразум о субвенционисању изградње фудбалског терена

Градоначелник Добоја Борис Јеринић данас је са представницима Фудбалског савеза Републике Српске потписао споразум о субвенционисању изградње фудбалског терена са умјетном подлогом проћењене вриједности од око 500.000 КМ, без урачунатог ПДВ-а.

Фудбалски савез Републике Српске обезбјеђује 300.000 КМ и спроводи процедуру набавке за радове, а Град учествује са 200.000 КМ, саопштено је из добојске Градске управе.

Уговор је потписан у оквиру пројекта “Изградња осам терена са умјетном подлогом у Републици Српској”, за који је град Добој аплицирао 12. маја 2022. године.

Спуштене руже у Босну као знак сјећања на страдале у мајским поплавама

Са градског моста у Добоју данас је спуштено 11 ружа у ријеку Босну као знак сјећања на 11 жртава страдалих прије девет година у мајским поплавама када је овај град потпуно потопљен.

У воденој стихији у Добоју 15. маја 2014. године страдали су Славко Ђурић, Миленко Благојевић, Божица Петковић, Милада Ранковић, Радо Чупељић, Ратомир Нарић, Драгица Савковић, Марко Чакаревић, Жељко Јелеч, Марија Јелеч и Бахрија Скула.

Руже су у ријеку Босну спустиле делегације Скупштине и Градске управе Добој.

Замјеник градоначелника Добоја Славко Ковачевић рекао је да се пројектно уређење корита ријеке Босне и њених притока не може урадити изоловано, већ да се морају укључити и припадајуће локалне заједнице, што подразумијева ентитетске нивое и заједничке институције.

Када су у питању активности из локалне надлежности, Ковачевић је истакао да се спроводе редовне вјежбе надлежних јединица, провјере опремљености и њихове спремности.

Исто тако, “Воде Српске” изабрале су извођача радова који је већ приступио радовима на комплетном уређењу потока Лијешањ.

Према ранијим подацима из Градске управе, током мајских поплава 2014. године у Добоју је причињена материјална штета од 172.688.971 КМ, од чега привреди 123.059.227 КМ, грађанима 45.845.714 КМ, а путној инфраструктури 3.784.030 КМ.

Водена стихија оштетила је 2.890 стамбених јединица и 950 привредних субјеката.

Према подацима Републичког хидрометеоролошког завода, највиши водостај Босне измјерен је 15. маја 2014. године када је био 7,21 метар.

Редовна висина коте одбране од поплава у Добоју износи три метра, а ванредна 4,5 метара.

Отворен главни дио ИТФ турнира “Добој опен 2023”

У Добоју је вечерас званично почео главни дио тениског ИТФ турнира “Добој опен 2023”, чији је наградни фонд 15.000 долара.

На овогодишњи турнир одазвали су се играчи из 18 европских земаља, те из Јапана, Аргентине, Бразила, Канаде, Аустралије. У главном дијелу турнира учествују 32 играча, а 48 их је било у квалификацијама.

У главном турниру учествују и четири тенисера из БиХ, међу којима и члан добојског Тениског клуба Андреј Недић – најбољи сениор у Републици Српској, који је добио специјалну позивницу организатора.

Недић је подсјетио да је свој први АТП бод освојио на овом турниру 2021. године и да има велика очекивања, с обзиром на то да игра код куће.

Обиљежена 78. годишњица од побједе над фашизмом у Другом свјетском рату

Повоодом обиљежавања 78. годишњице од побједе над фашизмом у Другом свјетском рату, у Добоју су данас испред Спомен-костурнице у Парку народних хероја, положени вијенци и одата почаст погинулим борцима и цивилима Народноослободилачког рата.

Вијенце су положили представници града Добоја, Удружења антифашиста и бораца НОР-а Добој и добојских Младих социјалдемократа.

У крипти Спомен-костурнице налазе се посмртни остаци и 111 устаника, од којих је 110 Срба, које је усташки пријеки суд у Добоју 1941. године осудио на смрт и стријељао.